Blogia
Web participativa

14/02/2006 11a Sessió del Postgrau TIC i Educació de la Ciutadania

Primera part:

 

Hem tingut una sessió de treball amb la Cap d’Estudis per distribuir les aules un cop instal·lades les noves pissarres digitals. Per tal de poder anar utilitzant les pissarres i poder aplicar el que anem aprenent, el professorat que participa en el projecte Xarxa tindrà prioritat per poder fer les classes a les aules amb pissarra tàctil. També hem mirat els recursos i les mancances de cada una de les aules amb pissarra tàctil, hem anat a les aules i hem distribuit el mobiliari de la millor manera possible.

 

Segona part:

 

Carlos Rivero, d’"Audiovisuales Data, SL" explica àmpliament el funcionament i les utilitats de la pissarra. Per a més informació: http//www.avd-pro.com

 

Tercera part:

 

Carles de Cubas, professor de matemàtiques del Centre, explica la utilització de la pissarra tàctil a les seves classes: 13/02/2006.

PROJECTE XARXA. IES VIL·LA ROMANA
UTILITZACIÓ DE LA PANTALLA DIGITAL TÀCTIL A L’AULA DE MATEMÀTIQUES
  • 3r ESO:                Políedres
  • 1r BAT CCSS:        Estadística
  • 2n BAT CCSS:        Funcions

3r d’ESO       POLÍEDRES
TÍTOL:                ENVASOS I RECIPIENTS

PARTS:
1.      POLÍEDRES

1.      Regulars
2.      Prismes i antiprismes
3.      Piràmides
4.      Cossos rodons

2.      CÀLCUL D’ÀREES I VOLUMS
3.      APLICACIÓ A PROBLEMES D’OPTIMITZACIÓ D’ENVASOS D’ÚS COMÚ
 

Ús de les webs dels alumnes per visualitzar els políedres i les seves característiques
Utilització de la Web Cam per resoldre problemes
Utilització de fulls de càlcul


1r BAT de Ciències Socials       ESTADÍSTICA
TÍTOL:                L’ESTADÍSTICA AL BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS

PARTS:
1.       La importància d’una bona mostra.

a.       Introducció
b.     Població i mostra
c.      Mostres i tècniques de  mostreig


2.      Estadística unidimensional

a.      Repàs dels conceptes bàsics
b.     Paràmetres de centralització i de dispersió

3.      Elaboració de qüestionaris

a.      Classificació de les preguntes
b.     Planificació de les preguntes
c.      Planificació del qüestionari

4.      Projecte

a.      El baròmetre 2006 de l’IES Vil·la Romana


Visita a les pagines: CIS, IDESCAT i INE
Els alumnes busquen fitxes tècniques  de estudis estadístics reals i porten els resultats i els comentaris en format digital per fer anàlisis entre tots
Cada alumne tria un treball de recerca imaginari amb un estudi estadístic incorporat. Ha de dissenyar com triar una bona mostra de manera real pel seu treball. Cal enviar-lo per email al professor que el corregeix.
Els alumnes treballen taules i gràfics amb Word o Excel i els paràmetres estadístics amb la calculadora i porten a classe els problemes en format digital. El professor presenta problemes corregits.
Es fan anàlisis de qüestionaris reals i es comenten els diferents tipus de preguntes i com han de ser aquestes preguntes per obtenir resultats fiables.
Ús de l’actualitat: pregunta sobre el referèndum plantejat pel PP
Elaboració de l’estudi i tractament de les dades en Excel

 

0 comentarios