Blogia
Web participativa

13/12/2005 5a Sessió del Postgrau TIC i Educació de la Ciutadania

Primera part de la sessió
El professors ens dividim en tres grups:
Josep i Míriam: es remiren la webpart i veient que en Jordi Perales no ens ha respost, ampliem alguns dubtes i li expliquem les nostres expectatives en quant a la pàgina web. Li enviem tant al correu personal com a la web part:
"Jordi,
Estem aquí a Granollers. Ens hem mirat la webpart i tenim
alguns dubtes. Ja te’ls vam enviar mitjançant la mateixa
webpart, però potser no ho has vist o ho vam fer malament. T’ho
repetim en aquest correu electrònic i a la webpart:

• Com es controla la identificació i el nou enregistrament d’usuaris?
• Seria possible que els alumnes usuaris tinguessin el mateix codi i identificador que necessiten per accedir a l’edu365.net?
• De quina manera hi podrien accedir les famílies i els eventuals visitants?
• Com es poden penjar continguts (apunts, gràfics, documents, imatges amb comentaris –i que l’usuari hi pugui afegir més comentaris-) de caire docent?
• Com poder penjar activitats i que, clicant, l’usuari pugui veure la solució?
• Com podem crear carpetes, per exemple, dins la galeria?
• S’hi podrien penjar jocs interactius?
• Com crear diferents fòrums, i un cop creats, quin seria el seu funcionament?
• Com afegir enllaços al menú?
• Com es preveu la tasca de l’administrador?

T’afegim el que globlament teniem pensat quan pensàvem en la web participativa:

• Poder demanar idees per la preparació de les festes de l’institut, per exemple, i que l’alumnat pugui apuntar-se en un llistat de possibles tallers.
• Poder votar propostes i que surti un gràfic de com van les votacions
• Penjar els acords i les propostes del Consell de Delegats i que s’hi puguin afegir els comentaris de cada classe.
• Possibilitat de que qualsevol usuari pugui obrir temes d’opinió per al fòrum (prèvia ullada de l’administrador).
• Orientació Professional a 4t d’ESO, Batxillerat, de manera que els alumnes puguessin fer preguntes a ex-alumnes. Podria fer-se també en temps real, a mode de xat?
• Itinerari matemàtic per la Garriga a partir de fotografies
• Tauler d’anuncis: compro...venc...vull canviar...necessito saber...vull demanar en prèstec....
• Baròmetre anual (conèixer l’opinió dels alumnes sobre diferents temes).
• Borsa de treball: ofertes / demandes, pensant que al nostre centre hi ha Cicles Formatius
• Diversitat Cultural a l’IES Vil•la Romana (un espai per conèixer la diversitat cultural del centre a partir de les explicacions i les demandes de l’alumnat nouvingut i les idees i respostes de la resta). Possibilitat d’obrir i ampliar aquest espai a la diversitat de la Garriga.
• Necessito saber..... (que l’alumnat pugui preguntar a altres companys i, qui ho sapiga, que pugui respondre).
• Opinions
• Agenda
• Enllaços
Carles: Actualitza la web part
Maria Antònia i Eulàlia: Han començat a escriure la memòria del nostre projecte
 

ESQUEMA DE DESENVOLUPAMENT DE LA WEBPART
(PROJECTE XARXA
)
1.      PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PROJECTE

1.1.Detecció de necessitats i oportunitats de servei.
Partim de l’anàlisi de les necessitats del centre tant pel que fa a l’ús de les noves tecnologies com al de la participació de la comunitat educativa en la pràctica de l’aprenentatge-servei.  La idea és que l’aprenentatge de l’alumnat utilitzant la tecnología passi a ser un Servei a la propia comunitat.
Els alumnes que participaran del projecte són en principi alumnes de diferents cursos. L’element motivador comú a tots ells serà la webpart que s’ha de convertir en un instrument de comunicació entre tota la comunitat educativa: pares, professors i alumnes. La webpart vol ser una web interactiva que permeti  donar resposta als interessos tant dels  alumnes com dels pares com del professorat. La webpart ha de constituir el punt de contacte i intercanvi d’informacions i  aprenentatges a través de forums, agendes, anuncis, materials curriculars, treballs dels alumnes, notícies, informacions diverses...
1.2. Objectius generals del projecte.
·  Fomentar la comunicació entre tota la comunitat educativa.
·  Aprofundir en el coneixement dels entorns tecnologics de l’institut.
·  Fomentar la ciutadania participativa a partir de la creació d’espais de diàleg i participació.
·  Dissenyar materials didàctics aplicables a la tasca docent a partir de la utilització de la pissarra digital i la web participativa. I fomentar l’intercanvi i l’ús d’aquests suports i de tot el que s’hi relacioni.
·  Potenciar l’ús d’Internet com a eina d’ajut, d’intercanvi i participació.
 1.3.  Vinculació curricular.
El projecte implica diferents àrees curriculars vinculades als professors participants en el projecte.  Aquestes àrees són: matemàtiques, ciències socials, psicopedagogia, física i química. A més també es tractaran aspectes transversals del currículum a través de les tutories.
1.4.  Planificació organitzativa del projecte.


 El projecte es porta a terme en tres fases:
·   Curs 2004-05 :  Constitució del grup de treball, esbós inicial del projecte i previsió i sol·licitud del material.
·   Curs 2005-06: Desenvolupament del projecte.
·   Curs 2006-07: Avaluació i anàlisi de les perspectives de futur del projecte.
Recursos tecnològics previstos:
·    4 ordinadors pel vestíbul del centre.
·    1 ordinador portàtil
·    2 pissarres digitals amb el canó  i l’ordinador corresponent.
·    Cablejat del vestíbul i les aules destinades a les pissarres digitals.
Relacions amb entitats internes i externes al centre:
·   Fundació Martí l’Humà
·   Regidoria de Joventud de l’ajuntament de La Garriga.
·   Regidoria de Serveis Socials de l’ajuntament de La Garriga.
·   Regidoria d’Educació de l’ajuntament de La Garriga.
·   Casal de joves
·   AMPA
·   Consell d’alumnes
·   Ex-alumnes
·   altres


Segona part de la sessió: Treballem el Moodle:
La sessió temàtica d’avui ha girat entorn al Moodle. Els companys de l’IES Antoni Cumella, Xavier Tomàs i Àngel López ens han fet una primera aproximació en l’ús del moodle i ens han mostrat les possibilitats que té per crear aules virtuals.

 

0 comentarios